ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Martin BARTKO -

JUDr. Silvia BARTKOVÁ


IURA VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS PROSUNT

(Právo prospieva bdelým, nie tým, ktorí spia)

Copyright © 2007 JUDr. Martin Bartko - advokát